გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ნანა მეგრელიშვილი."წითელი ღვინის ქიმიური შედგენილობა და სასარგებლო თვისებები ", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 3, გვ.15-18, 2018