გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ე. აბრამიშვილი*1, თ.მათითაიშვილი2."უნივერსალური ინდიკატორი", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 5, გვ.11-13, 2021