გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ნოდარ დუმბაძე."პოლიმერები და ეკოლოგიური პრობლემები. III ნაწილი: პოლიმერების ბიოტური დეგრადაცია (ბიოდეგრადაცია) ", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 4, გვ.37-40, 2020