გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ნინო ცუხიშვილი."ფრჩხილის ლაქის ქიმია ", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 4, გვ.10-12, 2020