გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ე. გაბოძე."ქიმია და სურნელის ტექნოლოგიები ", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 4, გვ.31-32, 2020