გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

ჩიკაგოს სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ნანა მეგრელიშვილი, 2018 ."წითელი ღვინის ქიმიური შედგენილობა და სასარგებლო თვისებები ", ქიმიის უწყებანი, 3:15-18