გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

ჩიკაგოს სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ე. აბრამიშვილი*1, თ.მათითაიშვილი2, 2021 ."უნივერსალური ინდიკატორი", ქიმიის უწყებანი, 5:11-13