გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

ჩიკაგოს სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

დავით მახარაძე, 2021 ."იზოტოპების დაყოფა სპეციალიზებული მას-სპექტრომეტრის საშუალებით ", ქიმიის უწყებანი, 5:7-10