გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

ჩიკაგოს სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ე. გაბოძე, 2020 ."ქიმია და სურნელის ტექნოლოგიები ", ქიმიის უწყებანი, 4:31-32