გაკვეთილების ცხრილი

 

შემდეგი გაკვეთილის
თემა:  

 
მე-8 კლასი: პრაქტიკული სავარჯიშოები
მე-9 კლასი: შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდები 
მე-10 კლასი: პრაქტიკული სავარჯიშოები
მე-11 კლასი: ცხიმები 

კლასი ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა
მე-8-1 კლასი 18.30-19.15 18.30-19.15
მე-8-2 კლასი 19:30-20:15 19:30-20:15
მე-9 კლასი 18:30-19:15 18:30-19:15
მე-10 კლასი 19:30-20:15 19:30-20:15
მე-11 კლასი 20:00-20:45 20:00-20:45
გაღრმავებული კურსი 21:00-22:00 21:00-22:00 20:00-21:00