ავტორების შესახებ

პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ტელ: 335201
მობ.: 893 357538
ელ–ფოსტა: elizbarashvili@gtu.ge
   
ასოცირებული პროფ. ლუიზა თალაკვაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ტელ: 335201
მობ.:
ელ–ფოსტა:
   
ასისტ. პროფ. ირმა ლაგვილავა
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ტელ: 335201
მობ.: 893 724 725
ელ–ფოსტა: irma_lagvilava@gtu.ge
   
დოქტ. ნონო ობოლაშვილი


ტელ: 335201
მობ.: 895 402512
ელ–ფოსტა: n_obolashvili@yahoo.com