10 ივლისი- 20 ივლისი, 2022
ტიანჯინი, ჩინეთი

 

 

 


IChO

ბრინჯაო: 12 
დიპლომი: 1

 

IMO

ბრინჯაო: 2