ამოცანები

პრეპარატული ამოცანები

1st – 20th IChO:  PDF

21st – 40th IChO: PDF

41st – 45th IChO: PDF

46th-51st IChO:  PDF

 

IChO

2021

თეორიული ტური - PDF

 

2020

თეორიული ტური - PDF

 

2019

თეორიული ტური - PDF
პრაქტიკული ტური - PDF

 

2018

თეორიული ტური - PDF
პრაქტიკული ტური - PDF

2017

თეორიული ტური - PDF
პრაქტიკული ტური - PDF

 

 


10 ივლისი- 20 ივლისი, 2022
ტიანჯინი, ჩინეთი

 

 

 


IChO

ბრინჯაო: 12 
დიპლომი: 1

 

IMO

ბრინჯაო: 2