ამოცანები

პრეპარატული ამოცანები

1st – 5th IChO:  PDF

6st – 10th IChO: PDF

11st – 15th IChO: PDF

16th-20th  IChO:  PDF

21th-25th IChO:  PDF

26th-30th IChO:  PDF

31th-35th IChO:  PDF

36th-40th IChO:  PDF

46th-51st IChO:  PDF

 

IChO

2022

თეორიული ტური - PDF

 

2021

თეორიული ტური - PDF

 

2020

თეორიული ტური - PDF

 

2019

თეორიული ტური - PDF
პრაქტიკული ტური - PDF

 

2018

თეორიული ტური - PDF
პრაქტიკული ტური - PDF

2017

თეორიული ტური - PDF
პრაქტიკული ტური - PDF

 

 


22 ივლისი- 31 ივლისი, 2024
ერ-რიადი, საუდის არაბეთი

 

 

 


IChO

ვერცხლი: 2
ბრინჯაო: 14 
დიპლომი: 2

 

IMO

ბრინჯაო: 2