ამოცანები

პრეპარატული ამოცანები

1st – 20th IChO:  PDF

21st – 40th IChO: PDF

41st – 45th IChO: PDF

46th-51st IChO:  PDF

 

IChO

2022

თეორიული ტური - PDF

 

2021

თეორიული ტური - PDF

 

2020

თეორიული ტური - PDF

 

2019

თეორიული ტური - PDF
პრაქტიკული ტური - PDF

 

2018

თეორიული ტური - PDF
პრაქტიკული ტური - PDF

2017

თეორიული ტური - PDF
პრაქტიკული ტური - PDF

 

 


16 ივლისი- 25 ივლისი, 2023
ციურიხი, შვეიცარია

 

 

 


IChO

ვერცხლი: 1
ბრინჯაო: 14 
დიპლომი: 2

 

IMO

ბრინჯაო: 2