CV

 

 

ნინო  ზავრადაშვილი, -

დოქტორი

მეცნიერ-მკვლევარი


ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: თბილისი, ვარკეთილის ზ/პ მე-2 მ/რ, X კორპ. ბ.129""

ტელეფონი: +995 322 76 32 72

მობილური: +995 599 30 10 42

ელ-ფოსტა: n_zavradashvili@gtu.ge

პირადი ვებ-გვერდი:

 

დაბადების თარიღი: 1974-09-26

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

ბიოდეგრადირებადი პოლიეთერამიდების ქიმია

 

სულ სამეცნიერო შრომები:  36   (მათ შორის სტატიები: 12,   თეზისები: 21,   წიგნები: 0,   პატენტები: 3)

 

რჩეული სტატიები

 • ნ.ზავრადაშვილი, გ.ჯოხაძე, ნ.ოჩხიკიძე, ს.კობაური, რ.ქაცარავა. გვერდით ჯაჭვებში ორმაგი ბმების შემცველი თერმო- და ფოტორეაქტიული ბიოდეგრადირებადი პოლიეთერამიდები. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, 361, 2006, გვ. 65-71.
 • Непаридзе Н., Мачаидзе М., Заврaдaшвили Н., Мазанашвили Н., Табидзе В., Тугуши Д.,Кацарава Р. Биодеградируемые сополиефирамиды с гидрофобными боковыми заместителями, Научно-nрактический журнал «Полимеры и медицина» “Polymers & Medicine” Россия, г. Санкт-Петербург, 27-
 • ნ.ზავრადაშვილი, თ. ომიაძე, დ. ტუღუში, რ. ქაცარავა. ახალი კლასის ბიოდეგრადირებადი ფუნქციური პოლიმერები _ ეპოქსი-პოლიესტერამიდები და მათი პოლიმერანალოგიური გარდაქმნები. სტუ-ს შრომები, 2008, 1, 467, 44 - 47.
 • მ.მაჩაიძე, ნ.ზავრადაშვილი, გ.ჯოხაძე, გ.ჭუმბურიძე, რ.ქაცარავა. ეპოქსი-პოლიესტერამიდების თერმული გარდაქმნები და ბიოდეგრადაცია ცდებში ინ ვიტრო. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2007, 7(4), გვ. 374-377
 • ხარაბაძე მ., ჭიჭინაძე ნ., ჩხაიძე ე., ზავრადაშვილი ნ., ჯოხაძე გ., გაფრინდაშვილი რ., ქაცარავა რ. ბიოდეგრადირებადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრანისა და უჯერი თანაპოლიეთერამიდების და პოლიამიდის საფუძველზე (ფოტოქიმიური კონიუგაცია). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2008, 8, 1, 29-32.
 • N. Zavradashvili, G. Jokhadze, T. Kviria, R. Katsarava. Thermally- and photo-chemically curable biodegradable poly(ester amide)s with double bond moieties in the lateral chains. In: Chemistry of Advance Compounds and Materials, Editors: N. Lekishvili, G.E. Zaikov. Published by Nova Science Publishets, Inc. New York, 2008, pp 173-179.
 • კობაური ს., ზავრადაშვილი ნ., ქაცარავა რ. ახალი ბიოდეგრადირებადი თანაპოლი(ამიდ-ესტერამიდები) – პერსპექტული მასალები წამლის გადამტანი მიკრო- და ნანო-კონტეინერების კონსტრუირებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”. სტუ-ს შრომები, თბილისი, 2010. გვ. 125-127.
 • ს.კობაური, ნ.ზავრადაშვილი, თ.ქვირია, მ.მაჩაიძე, რ.ქაცარავა. ახალი, ჰიდროფობური ბიოდეგრადირებადი პოლიმერები ბის-აზლაქტონების საფუძველზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2010, 10, 3, 295-305.
 • ს.კობაური, ნ.ზავრადაშვილი, მ.დგებუაძე, დ.ტუღუში, რ.ქაცარავა. ახალი ბიოდეგრადირებადი თანაპოლიამიდ/ესტერამიდები – პერსპექტული მასალები წამლის გადამტანი მიკრო- და ნანო- კონტეინერების კონსტრუირებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია; 36(3), გვ. 336-344, 2010.
 • S.Kobauri, N.Zavradashvili, M.dgebuadze, D.Tugushi, R.Katsarava. Novel Hydrophobic Biodegradable Ester-Polymers Obtained via Azlactone Chemistry. Macromol. Symp. 315, 2012, pp. 112-114.
 • N. Kupatadze, N.Zavradashvili, T. Memanishvili, Ch. Wandrey, D. Tugushi, R. Katsarava. Arginine-containing new polycationic polymers:synthesis and complex formation study. 9th International Symposium on Poyelectrolytes ISP-2012. July 9-12, 2012, Lausanne, Switzerland.
 • N. Zavradashvili, M. Bedinashvili, M. Gverdtsiteli, G. Otinashvili, Ch. Wandrey, D. Tugushi, R. Katsarava. One-pot synthesis of arginine-containing polycationic polymers. 9th International Symposium on Poyelectrolytes ISP-2012. July 9-12, 2012, Lausanne, Switzerland.

 

რჩეული თეზისები

 • Непаридзе Н., Джохадзе Г., Заврадашвили Н., Гогуадзе Ц., Кацарава Р. Новые биодегрдируемые сополи(эфир амиды) на основе α-аминокислот, алифатических диолов и дикарбоновых кислот. Всероссийсская конференция с международным участием “Современные проблемы химии высокомолекулярных соединений: высокоэффективные и экологически безопасные процессы синтеза природных и синтетических полимеров и материалов на их основе”, Улан-Удэ, 2002, 22-27 августа, c.108-109.
 • Katsarava R., Jokhadze G., Neparidze N., Zavradashvili N., Chkhaidze E. Non-traditional macromolecular systems composed of α-amino acids. Plastpolymer International conference ”New Polymer systems for Biotechnological and Biomedical Applications” Yerevan, Republic of Armenia, July 12-14, 2005, p. 66-74
 • D.Tugushi, M.Samkharadze, N.Zavradashvili, G.Jokhadze, M.Gverdtsiteli, G. Otinashvili, R.Katsarava. New Biodegradable Epoxy-Poly(Ester Amide)s. ”Polycondensation 2004”, Roanoke, Virginia USA, 2004, September 29, p.16.
 • R.Katsarava, D.Tugushi, N.Zavradashvili, Z.Gomurashvili, G.Jokhadze, M.Gverdtsiteli, M.Samkharadze.Amino acid based epoxy-poly(ester amide)s – a new class of biodegradable functional polymers: synthesis and characterization.Polymers in Medicine and Biology, Santa Rosa,California, USA, June 17-20, 2007 (Poster Abstract 5).
 • Nino Zavradashvili, Paulina Toidze, Zaza Gomurashvili. Some Polymer-analogous transformations of amino aced based biodegradable epoxy-poly(ester amide). Polymers in Medicine and Biology, Santa Rosa,California, USA, June 17-20, 2007 (Poster Abstract 20).
 • R.Katsarava, Z. Gomurashvili, E. Chkhaidze, N. Mazanashvili, N. Mchedlishvili, N.Zavradashvili, D.Tugushi, M. Gverdtsiteli, New, amino acid based unsaturated biodegradable poly(ester amide)s with double bond moieties in the backbones. Proceedings of the International symposium “Polycondensation-2006”, 27-30 August, 2006, Istanbul, Turkey, PP. 54-55.
 • თ.ქართველიშვილი, მ.სამხარაძე, გ.ჯოხაძე, მ.მაჩაიძე, ე.ჩხაიძე, თ.ქვირია, ნ.ქებაძე, ნ.ზავრადაშვილი. გვერდითი კარბოქსილის შემცველი პოლიამიდოეთერების და პოლიეთერურეთანების ბიოდეგრადაციის შესწავლა ცდებში in vitro. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თბილისი, 2000, 9-12 ოქტომბერი, გვ. 57.
 • ნ.ნეფარიძე, გ.ჯოხაძე, ნ.ზავრადაშვილი, ც.გოგუაძე, რ.ქაცარავა. ახალი ბიოდეგრადირებადი თანაპოლიეთერამიდები -ამინომჟავების, ალიფატური დიოლების და დიკარბონმჟავების საფუძველზე. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თბილისი, 2002, 29-31 ოქტომბერი, გვ. 37-38.
 • ნ.ზავრადაშვილი. ახალი ბიოდეგრადირებადი პოლიეთერამიდები ფუნქციური ჯგუფებით გვერდით ჯაჭვში. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია, თბილისი, 2003, 1-3 ივლისი, გვ. 17-18.
 • ნ.ზავრადაშვილი, რ.ქაცარავა. ახალი ბიოდეგრადირებადი პოლიეთერამიდები ფუნქციური ჯგუფებით გვერდით ჯაჭვში. მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში, თბილისი, 2004, 28-30 ოქტომბერი, გვ. 51.
 • ნ.ზავრადაშვილი, ნ.ოჩხიკიძე ს.კობაური. ახალი ბიოდეგრადირებადი პოლიეთერამიდები ფუნქციური ჯგუფებით გვერდით ჯაჭვში, საქართველოს ახალგაზრდა ქიმიკოსთა VI რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2005, 13-14 დეკემბერი, გვ. 36.
 • D. Tugushi, N. Zavradashvili, Z. Gomurashvili, G. Jokhadze, M. Gverdtsiteli, N. Kupatadze, R. Katsarava. Biodegradable epoxy-poly(ester amide)s – a new class of chemo- and thermoreactive polymers for numerous biomedical applications, Polychar 17-World Forum on Advanced Materials, April 20-24, 2009, Rouen, France.
 • Ramaz Katsarava, David Tugushi, Nino Zavradashvili, Zaza Gomurashvili, Giuli Jokhadze, Marekh Gverdtsiteli, Manana Samkharadze. Biodegradible epoxy-poly(ester amide)s – a new class of chemo- and thermoreactive polymers for numerous biomedical applications, Polycondensation 2008, September 8-11, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan, p.107.
 • N. Kupatadze, T. Memanishvili, N. Zavradashvili, D. Tugushi, R. Katsarava. Synthesis of biodegradable polyelectrolytes composed of naturally occurring amino acids. 22nd European Conference on Biomaterials, Lausanne, Switzerland, September 7-11, 2009.
 • ს. კობაური, ნ. ზავრადაშვილი, რ. ქაცარავა. ახალი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდები ბის-აზლაქტონების საფუძველზე. Gსიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, 16 ოქტომბერი, 2009, სიღნაღი, საქართველო, გვ. 86-88.
 • ს. კობაური, ნ. ზავრადაშვილი, რ. ქაცარავა. წამლის გადამტანი ახალი ბიოდეგრადირებადი მიკროკონტეინერების სინთეზი ბის-აზლაქტონების საფუძველზე. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 30 მარტი, 2010, თბილისი, გვ. 85-86.
 • Inga Dadeshidze, Liana Nadirashvili, Giorgi Erkomaishvili, Dali Chanturia, Ledi Vadachkoria, Giuli Jokhadze, Nino Zavradashvili, Ramaz Katsarava. Parmaceutical Formulations of Complex of Papaya Proteases. 70th International Congress of FIP “From Molecule to Medicines to Maximising Patient Outcomes”, Lisbon, Portugal, 28 August-2 September, 2010.
 • Ramaz Katsarava, David Tugushi, Nino Zavradashvili, Sophio Kobauri, Marina Dgebuadze. New biodegradable copoly(amide/ester amide)s obtained via bis-azlactone chemistry, Polychar 19-World Forum on Advanced Materials, March 20-24, 2011, Kathmandu, Nepal, p.202.
 • R.Katsarava, T.Kviria, E.Chkhaidze, N.Zavradashvili, G.Jokhadze. Enzyme catalyzed in vitro hydrolysis (biodegradation) study of α-amino acid based non-conventional macromolecular substrates. International conference ”Plant and microbial enzymes: izolation, characterization and biotechnology applications”,Tbilisi,Georgia,July2-5,2007, pp.8-11
 • ს. კობაური, ნ.ზავრადაშვილი, მ.დგებუაძე, დ.ტუღუში, რ.ქაცარავა. ბის-აზლაქტონების საფუძველზე სინთეზირებული ახალი ბიოდეგრადირებადი წამლის მიმწოდებელი სისტემები – ფარმაცევტული მიკრო- და ნანო-მატარებლები, ქალი და XXI საუკუნე, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2011, გვ.107-109.
 • M.Dgebuadze, S.kobauri, N.Zavradashvili, D.Tugushi, R.Katsarava. New biodegradable polymers based on bis-azlactones, 2-nd International Conference on Organic Chemistry: “Advances in Heterocyclic Chemistry”, September 25-27, 2011. Tbilisi, Georgia, pp. 182-183.

 

რჩეული პატენტები

 • ეპოქსი-პოლიესტერამიდები და მათი გამოყენების მეთოდები, აშშ, პატენტი #11/893,719
 • Katsarava R., Tugushi D., Zavradashvili N., Gomurashvili Z. Epoxy-Containing Poly(Ester Amides) and Methods of Use. US Patent Application 11/893,719 (Filed 16.Aug.2007).
 • Katsarava R., Tugushi D., Zavradashvili N., Gomurashvili Z. Epoxy-Containing Poly(Ester Amides) and Methods of Use. PCT Application PCT/US07/018386 (Filed 16.Aug.2007).
 •  

  რჩეული წიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

   

  გრანტები

  2012 -2014 / AR/267/7-250/11
  2010-2012 SNF/ IZ73ZO_128071/1
  2007-2009 STCU/#4309
  2004-2005 CRDF/ GER2-1039-TB-03-Mod2
  2003-2005 ISTC/#G-802

   

  სალექციო კურსები

   

  განათლება:

  2000-2004 - აკადემიური დოქტორი ქიმიაში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
  1998-2000 - მაგისტრი (წარჩინებით), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
  1993-1997 - ბაკალავრი (წარჩინებით), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

   

  კვალიფიკაციები:

  2009-დღემდე - მეცნიერ-მკვლევარი, ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამედიცინო პოლიმერული მასალების ინსტიტუტი
  2000-2009 - მკვლევარი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი

   

  ტრეინინგები

  2010-2012 - მეცნიერ-მკვლევარი, ქ.ლოზანა,შვეიცარიის ფედერალური ტექნოლოგიების ინსტიტუტი(EPFL), რეგენერაციული მედიცინისა და ფარმაკობიოლოგიის ლაბორატორია, უჯრედული ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორია

   

  საზოგადოებრივი აქტიურობა

   

  მიღებული სიგელები და ჯილდოები

  2010 - International House, სერთიფიკატი: Advanced B
  2010 - ახალგაზრდა მეცნიერთა და გამომგონებელთა მეექვსე რესპუბლიკური ოლიმპიადა, I ხარისხის დიპლომი (სერთიფიკატი ადასტურებს, რომ პროექტი მომზადდა ნ.ზვრადაშვილის ხელმძღვანელობით
  2009 - CRDF STEP, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სამეწარმეო პროგრამა, From Idea to Market Workshop: ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა
  2005 - ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეექვსე რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, I ხარისხის დიპლომი

   

  ჰობი

  მუსიკა, ხატვა

   

  საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის წევრია: 2012-10-29-დან