CV

 

 

დარეჯან  მარგალიტაშვილი, ასისტენტ პროფესორი

ბიოლოგიის დოქტორი

პედაგოგი


იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახ. უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ქ.თელავი, დავით აღმაშენებლის II ჩ. # 3""

ტელეფონი: 0(350) 27 34 00

მობილური: 551 040140

ელ-ფოსტა: margalitashvili.d58@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი:

 

დაბადების თარიღი: 1958-02-06

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

• ბიოქიმია

 

სულ სამეცნიერო შრომები:  21   (მათ შორის სტატიები: 9,   თეზისები: 9,   წიგნები: 3,   პატენტები: 0)

 

რჩეული სტატიები

 • თეა მჭედლური, მარინა ნიკოლაიშვილი, დარეჯან მარგალიტაშვილი, მზია ღაღოლიშვილი. საფერავის ჯიშის ყურძნის ჩენჩოდან და წიპწიდან გამოყოფილ ზეთში შემავალი ვიტამინების გავლენა ცოცხალ ორგანიზმზე. ინტელექტი-საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი- #3(38) გვ.21
 • მარინა ნიკოლაიშვილი, თეა მჭედლური, დარეჯან მარგალიტაშვილი, მზია ღაღოლიშვილი. საფერავის ჯიშის ყურძნის ზეთში შემავალი ცხიმოვანი მჟავები. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი -იტელექტი-#3(38) გვ.25
 • მ. ნიკოლაიშვილი, თ.მჭედლური, დ. მარგალიტაშვილი, მ. ღაღოლიშვილი. საფერავის ჯიშის ყურძნის ზეთის ანტიოქსიდანტური თვისებების შესწავლა ვირთაგვებზე. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინ ა. გამომცემელი უნივერსიტეტი "ინტერფარმი" #6(61) გვ.17
 • მ. ნიკოლაიშვილი, თ. მჭედლური, დ. მარგალიტაშვილი, მ. ღაღოლიშვილი ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთის - ყურძნის ზეთის- გავლენა ამინომჟავებისა და ბიოგენური ამინების ცვლაზე ვირთაგვას სისხლში. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. გამომცემელი უნივერსიტეტი "ინტერფარმი" #6(61)გვ.28
 • თ. მჭედლური, დ. მარგალიტაშვილი, მ. ნიკოლაიშვილი, გ. იორდანიშვილი, ნ. მინდიაშვილი, მ. ჭიჭაყუა ქსელის სიხშირის მაგნიტური ველის ზემოქმედება აქტიური განრიდების რეაქციასა და ვირთაგვების თავის ტვინში ბიოგენური ამინებისა და ამინომჟავების განაწილებაზე მცენარეული კომპოზიტის მოქმედება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი -გამომცემლობა "უნივერსალი" #4 გვ.116
 • მჭედლური, თ., ნიკოლაიშვილი, მ.,მარგალიტაშვილი, დ., ღაღოლიშვილი, მ., და ზურაბაშვილი, ზ.(2011). წითელი ყურძნის წიპწის ზეთში შემავალი ფლავონოიდები და მათი გავლენა ადამიანის ორგანიზმზე.საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, ინტელექტი. 2 (40):146-149.
 • Tea Mchedluri, Darejan Margalitashvili, Nugzar Aleksidze. Chemical Composition and Functional Role of Oil Extracted from Seeds of Saperavi Grape Variety ( Vitis vinifera L.) GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES. Buiietin, vol.8, no.1. Jenuary-February-March-April. 2014.
 • МЧЕДЛУРИ Т., МАРГАЛИТАШВИЛИ Д., ГАГОЛИШВИЛИ М., ХОХОБАШВИЛИ Т. ВЛИЯНИЕ МАСЛА КОСТОЧЕК ВИНОГРАДА СОРТА ,,САПЕРАВИ’’ (VITIS VINIFERA L.) НА СОДЕРЖАНИЕ БИОГЕННЫХ АМИНОВ И АМИНОКИСЛОТ В КРОВИ КРЫС. M 78 Збірник наукових праць викладачів природничо-геогра- фічного факультету. Випуск 5. – Ніжин:, 2014. – 194.
 • Tea T. Mchedluri, Tinatin G. Khokhobashvili, Darejan A. Margalitashvili. Environmental Sustainability of the Lopota River in Eastern Georgia against the Background of the Growing Anthropogenic Load. European Researcher, 2014. Vol. (70) № 3-1.

 

რჩეული თეზისები

 • Мчедлури, т., Маргалиташвили Д., Хохобашвили Т.II International Scientific Conference on Innovation problems of modern Biolody. BAKI -2013 (7-8 May)
 • Mчедлури, т., Маргалиташвили Д., Гаголишвили, М. VI Всероссийская конференция с Международным участием.- НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАСТИТЕЬНОГО СЫРЬЯ . Барнаул.2014
 • თეა მჭედლური., დარეჯან მარგალიტაშვილი. შავი ზღვის ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და კონსერვაციის საგანმანათლებლო მნიშვნელობა. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 2014. (17–19 ოქტომბერი)
 • თეა მჭედლური., დარეჯან მარგალიტაშვილი. სამეცნიერო კონფერენცია ,,ბიოლოგიის და მედიცინის აქტუალური საკითხები’’. თელავი, 2015. ( 23-24) ოქტომბერი.
 • დარეჯან მარგალიტასვილი ნინო ჟონჟოლაძე. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები’’ . თელავი. 2017.
 • მაგდა დავითაშვილი დარეჯან მარგალიტაშვილი . ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო კონფერენცია- ,,ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები’’. 21-22 სექტემბერი 2018 წ. ქ. ქუთაისი
 • ცქიტიშვილი ლ., ნიკოლაიშვილი მ., ლომთათიძე ზ., დავითაშვილი მ., მარგალიტაშვილი დ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნივერსიტეტი საერთაშორისო კონფერენცია „ახალგაზრდული მეწარმეობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: ფორმირების გამოცდილება და განვითარების პერსპექტივები“. 13-14 სექტემბერი, 2018 წ. ქ. ბათუმი
 • დარეჯან მარგალიტაშვილი, მაგდა დავითაშვილი. იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახ. უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია ,,,განათლება , კვლევა, პრაქტიკა.’’ 28-29 სექტემბერი 2018 / ქ. თელავი
 • დარეჯან მარგალიტაშვილი, მ. დავითაშვილი, მ. ნიკოლაიშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ქიმია- მოღწევები და პერსპექტივები’’ 19-20 ოქტომბერი 2018 წ. ქ. თბილისი

 

რჩეული პატენტები

 

რჩეული წიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

• დარეჯან მარგალიტაშვილი. მონოგრაფია-,,საფერავის’’ ჯიშის ყურძნის წიპწიდან გამოყოფილი ზეთის მოქმედება ცოცხალ ორგანიზმებზე. ISBN 978-9941-25-467. გამომცემლობა ,,მერიდიანი’’ თბილისი, 2018. გვ. რაოდენობა 81.
• დარეჯან მარგალიტაშვილი, მაგდა დავითაშვლი. ბიოქიმიის მცირე პრაქტიკუმი . ISBN 978-9941-25-466-6 . გამომცემლობა ,,მერიდიანი’’ თბილისი, 2018. გვ. რაოდენობა 81.
• დარეჯან მარგალიტაშვილი, მაგდა დავითაშვლი. მცენარეთა ფიზიოლოგიის მცირე პრაქტიკუმი. ISBN 978-9941-25-465-9 . გამომცემლობა ,,მერიდიანი’’ თბილისი, 2018. გვ. რაოდენობა 119.

 

გრანტები

 

სალექციო კურსები

 

განათლება:

 

კვალიფიკაციები:

 

ტრეინინგები

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

 

მიღებული სიგელები და ჯილდოები

 

ჰობი

 

საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის წევრია: 2018-12-18-დან