მე-6 საერთაშორისო კავკასიის სიმპოზიუმის პოლიმერებსა და მოწინავე მასალებში.

ამა წლის 17-20 ივლისს ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად ჩატარდება მე-6 საერთაშორისო კავკასიის სიმპოზიუმის პოლიმერებსა და მოწინავე მასალებში.

სიმპოზიუმის მიზანია ხელი შეუწყოს პოლიმერული ქიმიისა და მოწინავე მასალების შემსწავლელ მეცნიერებს, წარმოადგინონ თავიანთი ნაშრომები ზემოაღნიშნულ სფეროებში, რაც ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ თანამშრომლობას ახალ გრანტულ კონკურსებში.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ კონფერენციის ვებგვერდზე www.icsp6.tsu.ge .

  

გამოქვეყნებულია: 12-04-2019
უკან დაბრუნება 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას