ტრენინგები საერთაშორისო ქიმიის ოლიმპიადებისათვის

საერთაშორისო ქიმიის ოლიმპიადების ნაკრებისა და რეზერვის მოსწავლეების ტრენინგები ჩატარდება საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში შემდეგი გრაფიკით:

19 ივნისი - 12:00 ორგანული ქიმია, 15:30 - ფიზიკური ქიმია
21 ივნისი - 11:00 ორგანული ქიმია
22 ივნისი - 11:00 არაორგანული ქიმია
23 ივნისი - 11:00 ფიზიკური ქიმია; 13:00 - არაორგანული ქიმია
26 ივნისი - 12:00 ორგანული ქიმია, 15:30 - ფიზიკური ქიმია
27 ივნისი - 17:30 არაორგანული ქიმია
28 ივნისი - 11:00 ორგანული ქიმია
29 ივნისი - 17:00 არაორგანული ქიმია
30 ივნისი - 11:00 ფიზიკური ქიმია


2 ივლისიდან 15 ივლისის ჩათვლით მეცადინეობები ჩატარდება ყოველ დღე 10:00-დან 18:00-მდე.

მისამართი: საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, 240 აღმაშენებლის ხეივანი.

  

გამოქვეყნებულია: 27-09-2018
უკან დაბრუნება 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას