“ქიმიის უწყებანი“

გამოვიდა “ქიმიის უწყებანის“ მორიგი ნომერი.

ტომი განთავსებულია ჟურნალის ვებგვერდზე. იგი ღია მკითხველთა ფართო წრისათვის. ამდენად შესაძლებელია მისი ჩამოწერა ჟურნალის ვებგვერდიდან ან შემდეგი ბმულით.

  

გამოქვეყნებულია: 18-03-2018
უკან დაბრუნება 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას