მოსწავლეთა რესპუბლიკური ოლიმპიადა „დედამიწა ჩვენი სახლია“

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტი, საქართველოს ნიადაგმცოდნეთა საზოგადოება და საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია 2015 წლის ნიადაგის წელთან გამოცხადებასთან დაკავშირებით ატარებს მოსწავლეთა რესპუბლიკურ ოლიმპიადას „დედამიწა ჩვენი სახლია“.

ოლიმპიადის მიზანია მოსწავლეთა შორის:

  • საბუნებისმეტყველო დისციპლინების (განსაკუთრებით ნიადაგმცოდნეობის) პოპულარიზაცია
  • აგრარული დისციპლინებისა და მათი როლის გააზრება
  • ეკოლოგიასა და უსაფრთხო გარემოზე ზრუნვის აუცილებლობის გათავისება


კონკურსი ტარდება ორ ტურად.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ოლიმლიადის ვებ-გვერზე.

  

გამოქვეყნებულია: 17-09-2015
უკან დაბრუნება 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას