საუკეთესო მოსწავლეების ათეული

 

მოსწავლეები

VII კლასი
გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1 udaompry 1 0
2 vfsqhhbh 1 0
3 owutrvyu 1 0
4 owutrvyu 1 0
5 owutrvyu 1 0
6 vphgwull 1 0
7 fcuamaha 1 0
8 awqevipl 1 0
9 ufyvkpuu 1 0
10 ufyvkpuu 1 0
11 ufyvkpuu 1 0
12 usylmndi 1 0
13 pitiiodm 1 0
14 pitiiodm 1 0
15 pitiiodm 1 0
16 pitiiodm 1 0
17 pitiiodm 1 0
18 pitiiodm 1 0
19 pitiiodm 1 0
20 pitiiodm 1 0
21 pitiiodm 1 0
22 pitiiodm 1 0
23 pitiiodm 1 0
24 pitiiodm 1 0
25 pitiiodm 1 0
26 vutyfsvg 1 0
27 vutyfsvg 1 0
VIII კლასი
გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1 ieyscfcn 1 0
2 vfsqhhbh 1 0
3 owutrvyu 1 0
4 owutrvyu 1 0
5 owutrvyu 1 0
6 vphgwull 1 0
7 fcuamaha 1 0
8 awqevipl 1 0
9 ufyvkpuu 1 0
10 ufyvkpuu 1 0
11 ufyvkpuu 1 0
12 usylmndi 1 0
13 pitiiodm 1 0
14 pitiiodm 1 0
15 pitiiodm 1 0
16 pitiiodm 1 0
17 pitiiodm 1 0
18 pitiiodm 1 0
19 pitiiodm 1 0
20 pitiiodm 1 0
21 pitiiodm 1 0
22 pitiiodm 1 0
23 pitiiodm 1 0
24 pitiiodm 1 0
25 pitiiodm 1 0
26 vutyfsvg 1 0
27 vutyfsvg 1 0
28 გოგიტა ჯაფარიძე სოფელ ქობულეთის სკოლა 0
IX კლასი
გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1
X კლასი
გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1
XI კლასი
გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1 luka bagdavadze 61e skola 0
2 galina tsabadze 20 0
XII კლასი
გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1 mariam qardava gimnazia 0

ბაკალავრები

გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1

მაგისტრები

გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1 თეიმურაზ გიქოშვილი საჯარო სკოლა 0

დოქტორანტები

გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1

 

 

საუკეთესო ათეულები