საუკეთესო მოსწავლეების ათეული

 

მოსწავლეები

VII კლასი
გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1
VIII კლასი
გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1
IX კლასი
გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1
X კლასი
გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1
XI კლასი
გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1
XII კლასი
გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1

ბაკალავრები

გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1

მაგისტრები

გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1 თეიმურაზ გიქოშვილი საჯარო სკოლა 0

დოქტორანტები

გვარი სახელი ორგანიზაცია სკალირებული ქულა
1

 

 

საუკეთესო ათეულები