ქიმიის უწყებანი

რეიტინგი მიმდინარე ეტაპზე

 

როგორ ფიქრობთ, რამდენად საჭიროა აღნიშნული ჟურნალი?

საჭიროა
390 (95.82%)
არ არის საჭირო
17 (4.18%)

სულ ხმების რაოდენობა: 407 
 

უკან დაბრუნება