გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ნანა მეგრელიშვილი."საშიში საკვები დანამატები ", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 1, გვ.58-62, 2013