ინსტრუქცია

ეთიკის კოდექსი

საავტორო უფლებები

 

 

 

ავტორებისათვის

ჟურნალში "ქიმიის უწყებანი" გამოქვეყნებულ სტატიებზე საავტორო უფლება ეკუთვნის საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციას.