გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

ჩიკაგოს სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ნანა მეგრელიშვილი, 2013 ."საშიში საკვები დანამატები ", ქიმიის უწყებანი, 1:58-62