ხიდეშელი ზურაბ , ბაკალავრიატის სტუდენტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: khidesheli@inbox.ru

პირადი ვებ-გვერდი:

 

შესაძლო დასაქმების სფეროები: ღვინის წარმოება, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საერთაშორსო სასოფლო-სამეურნეო ორგანიზაციები.

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: სასურსათო ტექნოლოგია

სწავლების საფეხური:

სწავლების წელი: 3

საგანმანათლებლო პროგრამის დამთავრების წელი: 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

ტრეინინგები

• ORIS-Accounting-კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამა 2010 წელს;
• International English School 2009 წელს

 

 

 

 

დაბადების თარიღი: 1991-09-15

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2015-05-09

 

 

 

 

უკან დაბრუნება

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას