ლია  ახლოურიქიმიის დოქტორი

ქიმიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი

ქიმიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი, ორგანული ქიმიის მიმართულების ლაბორანტი, მე-13 საჯარო სკოლის ქიმიის მასწავლებელი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: კოსტავას 69, სტუ-ს მეორე სასწავლო კორპუსი

ტელეფონი: 2-62-77-98

მობილური: 5-55- 33-89-86

ელ-ფოსტა: lialia_43@mail.ru

პირადი ვებ-გვერდი:

  

ინფორმაცია ვრცლად  

 

 

 

უკან დაბრუნება

 

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას