ანიონების დასახელება

ანიონი არის ნაწილაკი, რომელიც უარყოფითად არის დამუხტული.

ერთმაგი ბმის ენერგიები

როდესაც ვიცით ბმის ენერგიები, ადვილი დასადგენია რეაქცია ეგზოთერმული იქნება, თუ ენდოთერმული...

ელემენტთა ვალენტობა

მრავალი ელემენტი პოლივალენტურია, ანუ ამჟღავნებს სხვდასახვა ვალენტობას....

მჟავა-ფუძე ინდიკატორები

სარეაქციო ნარევის არის განსაზღვრისათვის გამოი-ყენებიან სპეციალური ინდიკატორები, რომელთაც ...

მეტრული (SI) პრეფიქსები 

მეტრული (SI) სისიტემა დაფუძვნებულია ათობით ერთეულებზე.

ტემპერატურის კონვერტორი

გამოიყენეთ კალკულატორი და გადაიყვანეთ ტემპერატურა  ცელსიუსებიდან ფარენგეიტებში ან პირიქით...

იოური ნაერთების დასახელება

იონური ნაერთები მოიცავენ კატიონებს და ანიონებს.  ასეთი ნაერთების დასახელებისას ....

მრავალატომიანი იონები

მოყვანილია ზოგიერთი მრავალატონიანი იონის დასახელება....

ზოგიერთი ფიზიკური კონსტანტა

სინათლის სიჩწარე, პლანკის მუდმივა, ავოგადროს რიცხვი, გაზის მუდმივა ...

ფიზიკური სიდიდის გადამყვანი ფორმულები

ატმოსფერო, ერგი, კალორია, დიუმი, ფუნტი, ...

 

ხსნადობის ცხრილი
მარილებისადა მჟავების ხსნადობის დიაგრამა ...

მინერალები

მინერალების დასახელება, სისალე, სიმკვრივე, სისალე...

   
   
 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას