რეგისტრაცია

რეგისტრირებული მომხმარებლებს ეძლევათ შესაძლებობა სკოლის ვებ გვერდზე განთავსებულ მასალებზე ჰქონდეთ სრული წვდომა.
მიმდინარე სამი თვის პერიოდში რეგისტრაცია თავისუფალია.

 

გთხოვთ, შეავსოთ ყველა ველი.


              


რეგისტრაციასთან ერთად ვადასტურებ, რომ გაცნობილი ვარ სკოლის წესდებას.

შეიყვანეთ უსაფრთხოების კოდი