ჩამოტვირთვები

პირველი ცირკულარი მეორე ცირკულარი
ფლაიერი თეზისების კრებული

ლოგო
 

 

პრეზენტაციები

პროფ.შ. სამსონია
"ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა სინთეზის ძირითადი მიმართულებანი "


პროფ.თ. აგლაძე
"ნანონაწილაკების მდგრადობა. ზომაზე დამოკიდებული თერმოდინამიკა და კინეტიკა"


პროფ. ე.ელიზბარაშვილი
"ეფექტური პრეზენტაციის საიდუმლოებანი"

 

ავტორთა საყურადღებოდ –

ნაშრომის შაბლონი –