შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

რამდენი ქიმიური ელემენტის დღეისათვის?
დავით ხარაბაძე

პასუხი:.

იხილეთ პერიოდულობის ცხრილი (ბმული )

 

 

 

ჩვენი სტუმარი

მარიკა მეგრელიშვილი

ამ სკოლამ მომცა შესაძლებლობა გამეცნო ქიმიით დაინტერესებული თანატოლები

 

 

სწრაფი ბმულები