კითხვა:

გამარჯობა. ორი კითხვა მაქვს:) 1) რატომ არ შეიძლება, რომ d ბლოკის ელემენტებს გარე შრეზე ორზე მეტი ელექტრონი ქონდეთ?

პასუხი:

1) d ელექტრონებს უფრო მეტი ენერგია აქვთ, ვიდრე შემდეგი ენერგეტიკული დონის s ელექტრონებს (ორბიტალებზე ენერგიების გა...
იხილეთ სრულად


კითხვა:

მეათე კლასის სახელმძრვანელოში გვაქვს ასეთი კითხვა- ამოცანა ფარადეის და ავოგადროს რიცხვების გამოყენებით გმოია...

პასუხი:

ფარადეის პირველი კანონის მიხედვით, ელექტროლიზის პროცესში ელექტროდებზე გამოყოფილი ნივთიერების მასა პროპორცი...
იხილეთ სრულად


კითხვა:

რა არის მჟავა წვიმები?
ილია გელიაშვილი ...

პასუხი:

მჟავა წვიმები არის წვიმის ან სხვა ფორმით მოსული ნალექი, რომელშიც წყალბადის იონების კონცენტრაცია არის გაზრდილი. ...
იხილეთ სრულად


კითხვა:

გამარჯობათ.
მაინტერესებს, როგორ უნდა გავიგო მჟავის,ფუძე(ტუტის),მარილის და ოქსიდების გრამ ექვივალენტი. დიდი მად...

პასუხი:

ელემენტის ექვივალენტი არის მისი ისეთი წონითი რაოდენობა, რომელიც შეიერთებს ან ჩაანაცვლებს 1.008 წონით ნაწილ წყალბ...
იხილეთ სრულად


კითხვა:

გამარჯობათ,გთხოვთ მიპასუხოთ კითხვაზე რომელიც წერია სკოლის სახელმძღვანელოში: რატომ არ წარმოქმნიან ჰალოგენები ...

პასუხი:

ალოტროპია არის ელემენტის თვისება არსებობდეს ბუნებაში რამდენიმე მარტივი ნივთიერების სახით. ალოტროპიას განაპი...
იხილეთ სრულად


კითხვა:

მინის ჭურჭელი,რომელიც თითქმის ავსებული იყო კონცენტრირებული გოგირდმჟავით,თავღია დატოვეს, რამდენიმე დღის შემდე...

პასუხი:

კონცენტრირებული გოგირდმჟავა არის ძლიერ ჰიგროსკოპული ნივთიერება. იგი ატმოსფეროდან შთანთქავს წყალს. ამიტომ იზრ...
იხილეთ სრულად


კითხვა:

გამარჯობათ ძალიან გთხოვთ დამეხმაროთ, აუცილებლად მჭირდება პასუხი. -რატომ არის ვერცხლისწყალი თხევად მდგომარეობა...

პასუხი:

ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილში ერთი შეხედვით ელემენტები მკაცრად განსაზღვრული წესის თანახმად არიან განლაგებ...
იხილეთ სრულად


კითხვა:

მოგესალმებით,მაინტერესესებს აზოტის მოლეკულაში ჰიბრიდიზაციის სახე.ლიტერატურაში მითითებულია,რომ ადგილი აქვს sp ...

პასუხი:

აზოტის მოლეკულაში სამმაგი ბმა წარმოქმნილია ერთი სიგმა და ორი პი-ბმის საშუალებით. პი-ბმები წარმოიქმნება p-ელექტრო...
იხილეთ სრულად


კითხვა:

მოგესალმებით, ჩემი კითხვა ეხება თერმოქიმიას.
კერძოდ, მაინტერესებს მიზეზი რატომ გამოიყენება შექცევადი რეაქცი...

პასუხი:

ენტროპიის თერმოდინამიკური განმარტებაა:

dS=dqშექ/T

სადაც- dqშექ -სითბოს შექცევადი გადაცემაა.

განვიხილოთ სი...
იხილეთ სრულად


კითხვა:

გამარჯობა...ფტორი ჩვეულებრივ პირობებში ურთიერთქმედებს წყალთან ატომური ჟანგბადის გამოყოფით. მაინტერესებს როგო...

პასუხი:

ფორის წყალბადთან ურთიერთქმედების რეაქციის ტოლობაა: F2 + H2O→ HF + [O]

იმისთვის, რომ გავიგოთ, თუ რომელი ელემენ...
იხილეთ სრულად


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას