პროფ. თამაზ აგლაძე,
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ტელ: (995 32)
ელ–ფოსტა:  tamazagladze@emd.ge

ვებ-გვერდი:


პროფ. რამაზ ქაცარავა
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტელ: 233-75-94
ელ–ფოსტა: kats@caucasus.net

ვებ-გვერდი:
პროფ. რევაზ კლდიაშვილი
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ტელ:
ელ–ფოსტა: rezo.kldiashvili@yahoo.com

ვებ-გვერდი: 

აკად. ეთერ ქემერტელიძე

ი.ქუთათელაძის სახ. გარმაკოქიმიის ინსტიტუტი,
სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ტელ:
ელ–ფოსტა:

ვებ-გვერდი:


 

პროფ. ნოდარ ლეკიშვილი

ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


ტელ:(895)930-416
ელ–ფოსტა: nodar@lekishvili.info

 

ვებ-გვერდი:

 

პროფ. თამაზ მარსაგიშვილი

მელიქიშვილის ორგანული  და ფიზიკური ქიმიის ინსტიტუტი,
ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტელ:
ელ–ფოსტა:

ვებ-გვერდი:

 


აკადემიკოსი  გივი ცინცაძე

საქართველოს ტექნიკური უნივეტსიტეტი,

ტელ: 293-86-27
ელ–ფოსტა: tsintsadze@science.org.ge

ვებ-გვერდი:


აკადემიკოსი  ირაკლი ჟორდანია

საქართველოს მეცნიერებათა  ეროვნული აკადემია

ტელ: (+995 32) 237 02 91
ელ–ფოსტა: zhordania@mail.ru

ვებ-გვერდი:

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას