პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი
(მთავარი რედაქტორი)

ტელ:
მობ.: 593 357538
ელ–ფოსტა: elizbarashvili@gtu.ge

რუბრიკა: "კვირის სტუმარი", "სიახლეები"

 


ანი თეგეთაშვილი


ტელ:
მობ.: 579 130304
ელ–ფოსტა: atege2012@agruni.edu.ge

რუბრიკა "მსოფლიო მოვლენები", "საგანმანათლებლო პროგრამები"

ასისტ. პროფ. ირმა ლაგვილავა

ტელ: 335201
მობ.: 893 724 725
ელ–ფოსტა: irma_lagvilava@gtu.ge

რუბრიკა: "შეკითხვა მეცნიერს"

ასოც. პროფესორი ზუარბ გელიაშვილი


ტელ: 335201
მობ.: 899 316468
ელ–ფოსტა: z.geliashvili@gtu.ge

 

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას